Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Tutaj proszę podać jakim wyposażeniem dydaktycznym dysponuje ośrodek. Pomoce
naukowe to dla kursanta ważna sprawa. Dobrze wyposażona szkoła przyciągnie
więcej klientów. Warto poinformować kursanta, jak bardzo atrakcyjną ofertę
znajdzie w szkole.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 11 stanowiskami komputerowymi, w tym 11 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 11 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 11 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.